Sunnanö Snickeri - möbler och bruksföremål

Finsnickeri
Möbler – Inredningar – Bruksföremål

 

 

 


Sunnanö Snickeri i Öregrund är ett finsnickeri som formger
och tillverkar möbler, inredningar och bruksföremål för privat bruk,
till företag och för offentliga miljöer. Tillverkningen sker i små serier
eller enstyckstillverkning med stora krav på kvalitet.

Välkommen »»