Startsida
Sortiment
Snickeriet
Kyrkoarbeten
Färg
Vedförvaring
Bakgrund
Hitta

Kyrkoarbeten

Sunnanö Snickeri har deltagit vid olika kyrkorestaureringar i samarbete med Gustavsson Nyström Arkitekter AB, www.gnarkitekter.se.
Min uppgft har varit att ge förslag på om- och nygestaltningar av invändiga snickerier. Idéerna presenteras ofta
i form av mindre skalmodeller eller fullskalemodeller. Detta är till stor hjälp vid utvärdering av de olika förslagen.

Exempel på olika arbeten (29 bilder)»