Startsida
Sortiment
Snickeriet
Kyrkoarbeten
Färg
Vedstackstak
Bakgrund
Hitta
Klicka för att förstora
En cirkel ritas på trallen.
 
Klicka för att förstora
Det första yttervarvet har nått lagom höjd.
 
Klicka för att förstora
Fyll invändigt med ved och bind
fast åtta stycken låsvedträn.
 
Klicka för att förstora
En ny omgång vedträn har staplats
och det är dags att fylla invändigt.
 
Klicka för att förstora

Vedstackstak

Vedstackstaket är konstruerat för en vedstack med mittstolpe och "låsträ". Denna typ av vedstack kan byggas ganska hög. Höjden på vedstacken tillåter sol och vind att torka veden bra. Höjden innebär också att en relativt stor volym ved ryms på en liten yta. Ved-stacken placeras på torr mark, gärna med singel under och eventuellt en fiberduk. Ett soligt och blåsigt läge påskyndar torkningen.

Takets brädning är gjord på ett sätt som var vanligt förr på enkla uthus. I underbrädan finns spår som leder ner vatten och på så vis hindrar läckage. Om taket lämnas obehandlat bleks det efter ett par år och får en vacker grå ton.
     Det är roligt att bygga en vedstack, speciellt om man är några stycken som hjälps åt. Det är bara den yttre cirkeln med ved som staplas noggrant, övrig ved slängs innanför. På så vis växer vedstacken förvånansvärt fort.
     Vedstacken rymmer 6,5 m3 ostaplad ved. För att sol och vind ska komma åt att torka veden är sidorna öppna. När vintern kommer kan det vara önskvärt att skydda veden mot yrsnö. Konstruktionen medger många olika lösningar.
     Kan beställas som byggsats med färdiga takhalvor.

Vedstackstak med panelad stomme

En mer skyddad förvaring får man om stommen panelas. Lämplig panel är liggande 145 mm råplan. Kanterna kan gärna målas före montering. Panelen skruvas nerifrån med en distansklots på ca 12 mm. Taket kan strykas med varm tjära.

Vedstack med panel